It´s time to spray?

posted in: Arjen huumaa | 0

Suomessa käytetään vain vähän torjunta-aineita muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta riittää niissä silti valikoimaa. Sallitut torjunta-aineet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä. Sinne on listattu yhteensä 412 valmistetta.

Tavanomaisen tuotannon pelloilla ötököitä, kasvitauteja ja rikkoja torjutaan mm. pikoksistrobiinilla, tebukonatsolilla ja alumiinifosfidilla sekä tietysti glyfosaatilla, joka on Suomen ja maailman käytetyin rikkaruohomyrkky.

Myös luomussa käytetään tiettyjä luonnosta peräisin olevia torjunta-aineita. Suomessa niitä on sallittu yhteensä 31 valmistetta. Luomutuotannossa sallittujen valmisteiden tehoaineita ovat mm. rypsiöljy, pyretriini ja tietyt bakteerit ja sienet.

Luomun ensisijaisia torjuntakeinoja kasvintuhoojia vastaan ovat laji- ja lajikevalinta, viljelykierto sekä viljelytekniikka. Ynnä  kasvintuhoojien luontaiset viholliset, kuten leppäkertut sun muut pienpedot. Ei teknokemia.