Mitä luomu on?

posted in: Arjen huumaa, Yleinen | 0


Luomu on ruuan tuotantotapa, joka yhdistää ympäristön kannalta parhaat tuotantotavat ja korkeat vaatimukset eläinten hyvinvoinnille sekä kuluttajien toiveet korkealaatuisista tuotteista. Luomun vaatimukset on määritelty EU:n lainsäädännössä ja niiden noudattamista valvotaan vuotuisin tarkastuksin.

Luonnonvaroja säästäen

Luomuviljely perustuu luonnon kunnioittamiseen ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Ihmisten hyvinvointi on riippuvainen luonnon tarjoamista palveluista, joita ovat esimerkiksi puhdas juomavesi ja hengitysilma, luonnonvarat sekä viljelykasvien pölytys. Luomussa niistä pyritään pitämään erityisen hyvää huolta, jotta ne säästyisivät seuraavillekin sukupolville.

  • Luonnon monimuotoisuus säilyy
  • Ravinteet kiertävät
  • Niukat luonnonvarat säästyvät

Hyvinvoivia eläimiä

Eläinten hyvinvointi on luomukotieläintuotannon tärkein periaate. Hyvinvointi syntyy siitä, että eläimillä on luomutiloilla hyvin tilaa ja ne voivat liikkua vapaasti. Riittävä tila ja liikkumismahdollisuus vähentävät eläinten stressiä, häiriökäyttäytymistä ja sairastavuutta.

  • Eläinsuojissa riittävästi tilaa ja vapaus liikkua
  • Naudat laiduntavat kesäisin
  • Kanoilla ja sioilla ulkoilutarhat kesäisin

Puhdasta ruokaa

Luomutuotannon tavoitteena on tuottaa puhdasta ruokaa ja säilyttää maaperä elinvoimaisena vuodesta toiseen. Sen takia luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita eikä keinolannoitteita.

  • Ei torjunta-aineita – ei jäämiä

EU:n vierasainevalvonnan mukaan suomalaisissa luomutuotteissa ei ole lainkaan torjunta-ainejäämiä, ja muuallakin tuotetussa luomussa niitä on selvästi vähemmän kuin vastaavissa tavanomaisissa.

Luonnollisen maukasta

Luomuruoan maku tulee suoraan luonnosta, puhtaasti kasvaneista täyteläisistä raaka-aineista. Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan vain muutamia välttämättömiä lisäaineita, ja niidenkin käyttöä on rajoitettu.

  • Ei keinotekoisia arominvahventeita
  • Ei keinotekoisia makeutusaineita
  • Ei keinotekoisia väriaineita