Luomuporsaat varttuvat emän hoivassa

Luomuporsaat varttuvat emän hoivassa

posted in: Luomutilalla | 0

Suomusjärveläinen Timo Himberg viljelee 73 luomuhehtaaria ja hoitaa 41:tä luomuemakkoa. Tilan pellot siirrettiin luomuun vuonna 2010 ja emakot vuotta myöhemmin.

Tilan tuotantosuuntana on luomuporsastuotanto ja viime vuonna Timo kasvattikin yli 600 porsasta. Suomessa on vain noin 11 luomusikalaa, jotka ovat enimmäkseen yhdistelmäsikaloita. Tällöin porsas kasvaa täysikasvuiseksi samalla tilalla.

2000-luvulla tavanomainen sianlihantuotanto on ollut kannattavuuskriisissä. Tavanomaisia sikoja aiemmin kasvattaneelle Timo Himbergille ainoat vaihtoehdot olivat lopulta joko tuotannon lopettaminen tai tilan siirtäminen luomuun.

Luomusianlihalle on kysyntää

Kun Timo aloitti emakoiden siirtämisen luomuun, hän ei saanut enää myytyä tavanomaisia porsaitaan jatkokasvatukseen. Timon ainoana vaihtoehtona oli kasvattaa siat itse isokokoisiksi lihasioiksi, jolloin ne saivat elää kasvatusvaiheensa luomuna. Kun siat olivat saaneet 6 kuukauden jälkeen luomuhyväksynnän, ne saatiin heti myytyä. Luomulihalle oli kysyntää.

Luomutuotannossa emakot hoitavat porsaita ensimmäiset 40 vuorokautta, jonka jälkeen porsaat kasvavat ryhmissä noin 35 kilon painoon. Alkukasvatuksen jälkeen porsaat lähtevät jatkokasvatukseen Kiven Säästöpossuun Karkkilaan. Kiven Säästöpossu markkinoi lihat suoraan kuluttajille.

Verkostoituminen helpottaa rehun saatavuutta

Luomuun siirtymisen myötä eräs hankaluus on ollut luomurehujen saatavuus. Timo Himberg pyrkiikin verkostoitumaan toisten luomutuottajien kanssa ja kasvattamaan valkuaisrehua itse. Timon sikala on nykymittakaavassa pieni, sillä se on rakennettu jo 80-luvulla. Pienillä muutoksilla siitä on kuitenkin saatu luomuvaatimukset täyttävä, mm. laajentamalla ikkunoita.

Timo haaveilee uudesta matalainvestointisesta sikalasta, joka voitaisiin rakentaa omasta puusta. Timoa kiinnostaisi rakentaa omille porsailleen jatkokasvatusosasto eli lihasikala tai kokeilla laidunkasvatusta. Näin hän voisi kasvattaa omat porsaansa täysikasvuisiksi.

Sikojen kastraatiosta pyritään luopumaan EU:ssa vuoteen 2018 mennessä. Luomussa porsaat saavat kivunlievityksen kastraation yhteydessä. Myös tavanomaisella puolella kivunlievitys on yleistynyt. Karjuporsaat kastroidaan, jotta lihaan ei tulisi niin kutsuttua karjun hajua ja makua. Kastraatiosta Timo olisi valmis luopumaan. Hänen mielestään siat voitaisiin teurastaa nuorempana, jolloin lihaan ei tulisi hajua. Toinen vaihtoehto on sikojen kastraatiorokote.

Luomu on lisännyt porsaiden hyvinvointia

Timon porsaiden hyvinvointi on parantunut luomuun siirtymisen myötä: aikaisemmin sioilla oli esimerkiksi vieroitusripulia, nyt sitä ei juuri ole. Sika on erittäin utelias, mutta myös tuotantoeläimistä älykkäin. Jos sioilla ei ole oikeanlaista elinympäristöä, ne voivat purkaa turhautumistaan häiriökäyttäytymisellä, kuten pureksimalla toistensa saparoa.

Luomussa sioille on tarjottava kuivikkeita, kuten olkia ja turvetta, joita siat voivat tonkia. Vapaa porsitus ja sikojen ulkoilumahdollisuus ovat merkittäviä hyvinvointitekijöitä.

Monimuotoisuutta myös tuotantokulttuuriin

Timon mielestä Suomeen pitäisi saada lisää pienteurastamoja ja monipuolisempaa tuotantokulttuuria.

– Valtiovallan pitäisi tukea pienteurastamotoimintaa sekä pienjalostamista. Teurastus- ja jalostustoiminnan sääntöjä tulisi selkeyttää, jotta pieniä toimijoita voisi tulla lisää. Tuottajalle on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja tuotteidensa markkinointiin, hän sanoo.

Tavanomaisessa sikatuotannossa on tavoiteltu tehokkuuden kasvattamista, mutta kyse on vain väliaikaisesta edusta. Timo kritisoi tehokkuuden tavoittelua myös siinä, että tuottajaosuuskunnista pörssiyhtiöiksi muuttuneet yhtiöt keskittyvät tuottamaan voittoa osakkeenomistajille. Tällöin teuraseläinten hinta on pidettävä mahdollisimman alhaalla.

Tehostamisen kierteestä on vaikea päästä pois. Tehokkuuden sijaan Timolle on ollut tärkeää luomun eläinystävällisempi toimintatapa. Kun asiat tekee niin kuin kuluttaja toivoo, tuotteista saa myös paremman hinnan.

Kuluttajat vieraantuneet alkutuotannosta

Timoa harmittaa erityisesti se, että ihmiset ovat vieraantuneet alkutuotannosta.

– 1990-luvun jälkeen sikalat on pakotettu muuttumaan 40 sian perhetiloista suurtiloiksi, joissa on satoja sikoja ja tehdasmainen tuotanto. Totuutta ei ole näytetty kuluttajille, Timo kertoo.

Timolla on yksi tiivis viesti kuluttajalle. Hänen mielestä kuluttajien tulisi ruokakaupassa asioidessaan kaikesta kiireestä huolimatta uhrata hetki aikaa ja ajatella valintojensa vaikutuksia, eikä ulkoistaa vastuuta vain poliitikoille ja virkamiehille.

Kannattaisi myös perehtyä luomusikojen elämään ja tavanomaiseen tuotantoon. Se auttaisi ymmärtämään luomun tuoma lisäarvo sikojen elämään.

Tutustu Timon sikojen elämään :https://vimeo.com/75748580

Teksti: Leena Saari/Minna Nurro