Lehmä kuuluu laitumelle

posted in: Luomutilalla, Yleinen | 0

Laiduntamisella on todettu olevan monia hyviä vaikutuksia niin nautojen terveydelle kuin käyttäytymiselle. Luomutuotannossa kaikkien nautojen on saatava laiduntaa.

Maatalouslaskennassa vuonna 2010 kävi ilmi, että Suomessa kaikesta lypsykarjasta valtaosa eli noin 87 % laiduntaa. Muusta  nautakarjasta eli emolehmistä ja lihakarjasta laiduntaa lähes 60 %.

Prosentit ovat alle sadan, sillä tavanomaisessa tuotannossa jaloitteluvelvollisuus koskee vain parsinavettojen karjaa. Jos tavanomaisen tuotannon naudat elävät pihattonavetassa, niitä ei ole pakko päästää laitumelle.

Laiduntaminen vähentää sairastavuutta

Säännöllinen laiduntaminen edistää naudan terveyttä. Eläinten hyvinvointikeskuksen johtaja Satu Raussi toteaa, että laiduntavat naudat ovatkin terveempiä kuin ei-laiduntavat.

– Jalkaterveys on laiduntavilla parempi. Laiduntavat ontuvat vähemmän ja sorkat ovat paremmassa kunnossa kuin niillä, jotka eivät pääse laitumelle. Myös lihaskunto on parempi, Raussi kertoo.

Laiduntavilla on muita harvemmin myös utaretulehduksia sekä poikimiseen liittyviä sairauksia. Lisäksi nautojen poistoprosentti on laiduntavilla pienempi kuin ei-laiduntavilla.

Tekemisen puutteesta kielivää kielenpyöritystä esiintyy naudoilla eritoten parsinavetoissa. Laiduntavilla sitä ei sen sijaan esiinny, koska eläimet käyttävät paljon aikaa syömiseen. Nauta saa laiduntaessaan tuoreesta nurmesta lisäksi vitamiineja ja auringosta D-vitamiinia.

Laitumella voi toteuttaa elämän edellytyksiä

Laiduntaminen vaikuttaa positiivisesti myös nautojen käyttäytymiseen, koska laiduntaminen on niille luontaista toimintaa. Nauta on laumaeläin ja tarvitsee muiden nautojen seuraa.

Laiduntaessa nauta saakin viettää aikaa juuri niiden lajitovereidensa seurassa kuin haluaa. Sen sijaan parsinavetassa elävillä paikat ovat määrätyt eikä naudat pääse kommunikoimaan niin helposti toistensa kanssa.

Laitumella kehonhuolto onnistuu paremmin, kun on tilaa liikkua ja pääsee nuolemaan kaveria. Nuoleminen nimittäin ylläpitää nautojen sosiaalisia suhteita.

– Laidun on pehmeä ja joustava paikka naudalle nukkumiseen ja lepäämiseen. Koko ajan kovalla pohjalla olo rasittaa eläintä, tietää Raussi.

Jos naudat kasvavat ahtaissa tiloissa, on paljon todennäköisempää, että syntyy aggressiivisia yhteenottoja. Laiduntaminen vähentää stressiä ja vaikuttaa siten käyttäytymiseen. Myös naudan kiimakäyttäytyminen on laitumella helpompaa.

Valinnan mahdollisuus on hyvä olla

IMG_9342Yleensä, kun lehmä saa valita, se valitsee laitumen. Toisinaan lehmät eivät kuitenkaan halua lähteä laitumelle, vaikka sinne pääsisikin. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että ulkona on liian kuuma ja aurinko paistaa suoraan silmiin.

– Kuuma stressaa eläintä. Tällöin luonnollisesti viileä varjoisa pihatto houkuttaa enemmän ja siksi on hyvä, että naudalla on valinnan mahdollisuus, Raussi toteaa.

Illan tullen naudat kuitenkin mielellään menevät laitumelle, koska silloin on jo viileämpää. Naudalle parasta olisi, jos laitumelta löytyisi varjopaikkoja, jolloin siellä voisi olla myös aurinkoisena ja lämpimänä päivänä.

Joskus reitti laitumelle voi olla epämieluisa tai itse laidun ei ole hyvä, jolloin nauta valitsee mieluummin sisätilan. Siksi laitumen ja reitin sinne tulee olla kunnossa. Lisäksi juomapaikkoja tulee olla riittävästi.

Laiduntamalla hyviä rasvahappoja

Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan luomumaidossa on parempi rasvahappokoostumus kuin tavanomaisesti tuotetussa maidossa, mikä on lähinnä laidunnuksen ansiota. Parempi rasvahappokoostumus tarkoittaa sitä, että maidossa on vähemmän tyydyttynyttä rasvaa ja enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja, erityisesti linoleenihappoa.

Maidon ja lihan rasvahappokoostumusta saadaan parannettua myös tavanomaisessa tuotannossa, jos naudat saavat laiduntaa.

Myös luonnon monimuotoisuus hyötyy

Nautojen laiduntamisella on positiivisia vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuudelle: laidunnuksen ansiosta luonnonlaitumilla ja -niityillä on rikas putkilokasvi- ja hyönteislajisto.

Näiden perinnebiotooppien laiduntaminen edistää myös sammalten monimuotoisuutta. Tuoreiden niittyjen luonteenomaiset sammalyhteisöt ovat jopa täysin riippuvaisia laidunnuksesta.

Teksti ja kuvat: Heidi Haavisto