Eläinten hyvinvointi on luomukotieläintuotannon tärkein periaate. Hyvinvointi syntyy siitä, että eläimillä on luomutiloilla hyvin tilaa ja ne voivat liikkua vapaasti. Riittävä tila ja liikkumismahdollisuus vähentävät eläinten stressiä, häiriökäyttäytymistä ja sairastavuutta.

  • Eläinsuojissa riittävästi tilaa ja vapaus liikkua ikoni20pieni
  • Naudat laiduntavat kesäisin
  • Kanoilla ja sioilla ulkoilutarhat kesäisin

Luomueläin liikkuu mielensä mukaan!
Luomutilalla eläimiä ei saa pitää kytkettyinä tai eristyksissä (poikkeus: kts. sivun alareuna). Luomuemakko ei joudu kärvistelemään porsitushäkissä, ja luomukanat tepastelevat lattialla ja lentävät orrelle nukkumaan.

Ulkoilu tekee hyvää eläimellekin!
Laiduntaminen tekee hyvää eläimen mielelle ja terveydelle, ja siksi monet luomunaudat saavat ulkoilla tarhassa myös talvella. Kesällä kaikki luomunaudat saavat olla laitumella, ja myös sioilla ja kanoilla on oltava ulkoilumahdollisuus. Tavanomaisessa tuotannossa siat eivät pääse ulkoilemaan, ja sinänsä mukavista pihattonavetoista lehmiä ei välttämättä päästetä laitumelle.

Luomuemo hoitaa jälkeläistään!
Luomueläimillä on mahdolisuus hoitaa poikasiaan tavanomaista tuotantoa pidempään. Luomuemo imettää omaa pilttiään itse ja huolehtii siitä ensimmäiset elintärkeät tunnit ja vuorokaudet. Yli viikon vanha luomuvasikka saa kasvaa ryhmäkarsinassa toisten vasikkojen kanssa, eikä sitä laiteta karsinaan yksin. Laumaeläimelle tämä on hyvin tärkeää.

Elintilat vastaavat eläinten tarpeita
Luomueläinsuojissa eli navetoissa, lampoloissa, kanaloissa ja sikaloissa otetaan huomioon kunkin eläinlajin luontaiset tarpeet. Makuualustojen on oltava kuivia ja puhtaita. Vähintään puolet lattiapinta-alasta on oltava kiinteää, koska ritilät ja raot ovat yleensä ongelmallisia sorkkaeläimille (lehmä, sika, lammas).

Pahnoina ja kuivikkeina käytetään olkea tai jotain muuta luonnonmateriaalia. Tarjolla pitää olla myös muita virikkeitä, jotta esimerkiksi sikojen ja kanojen luontainen halu kuopsutella ja tonkia maata on mahdollista. Makuutilaa pitää olla niin paljon, että jokainen eläin voi levätä samanaikaisesti.

Luomueläimillä on hyvin tilaa liikkua ja touhuta sisätiloissakin, koska luomueläinsuojassa on väljempää kuin tavanomaisen tuotannon eläinsuojassa. Esimerkiksi luomusikalan karsinassa on kaksi kertaa enemmän tilaa kuin vanhan tavanomaisen lihasikalan kasvateilla. Luomukanalassakin tilaa on kolmanneksen enemmän.

Luontaisesti sopivaa rehua
Luomueläin syö sille luontaisesti sopivaa ruokaa. Esimerkiksi naudoille nurmi ja muut karkearehut ovat tärkeitä, sillä ne pitävät mahat kunnossa.

Luomurehu koostuu luomuviljellyistä raaka-aineista, jotka tuotetaan pääasiassa joko omalla luomutilalla tai yhteistyössä muiden luomutilojen kanssa. Luomurehuihin ei lisätä geenimuunneltuja ainesosia, eikä kasvua tai tuotantoa edistäviä, antibioottisesti vaikuttavia aineita. Luomueläinten hyvinvoinnin takaavat säännöt on kirjattu luomutuotannon ehtoihin, ja niiden noudattamista valvotaan säännöllisesti luomutiloilla vuosittain tehtävissä luomutarkastuksissa.

(1) Poikkeus: pienet, alle 30 lehmän luomunavetat ovat voineet hakea poikkeuslupaa pitää eläimiä kytkettyinä. Näilläkin tiloilla lehmien on päästävä talviaikaan jaloittelemaan ulos kahdesti viikossa ja kesäisin joka päivä laitumelle.

Lähde: Evira (2015): Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot. Eviran ohje 18217/6.